Porodní příběh

Image

Toužili jsme prožít náš první porod co nejpřirozeněji, bez zbytečného zasahování do jeho průběhu. Rozhodli jsme se tedy v den D zůstat co nejdéle v bezpečí domova, do porodnice odjet pouze v případě, přestanu-li se cítit bezpečně nebo konstatuje-li porodní asistentka sebemenší komplikace.

Plodová voda začala odtékat brzy ráno, první kontrakce se dostavily až před půlnocí. Měli jsme tedy dostatek času velmi pozvolna připravit v bytě vše potřebné pro porod. Jako například navařit polévku pro Libora, porodní asistentku, kameramanku Janu a fotografa Tomáše a upozornit všechny tři, že porod již začal a ať jsou připraveni na telefonát, kdy vyrazit k nám.

Důvodem natočení našeho porodu na DVD nebylo ukázat domácí porod jako takový, ale šlo hlavně o to, ukázat , že lze porodit bez vnějších zásahů, pomoci a rad ostatních kdy a jak dýchat, kdy a jak tlačit, kdy a jak si lehnout a tak podobně. Že je naopak velmi důležité, aby nikdo ten celý děj nenarušoval, jinak ztrácíme přirozenou schopnost vnímaní sebe sama a potřeb svého rodícího se dítěte.

Původně jsme chtěli udělat jen malé nenápadné DVD, které by sloužilo naší porodní asistentce jako studijní materiál pro její studentky.

Všechno však nabralo poněkud jiných rozměrů. Naše porodní asistentka kontaktovala Janu Doležalovou (Hovory s porodní bábou, Porod doma), zda by nám mohla pomoci s natáčením. Kdyby natáčel můj přítel Libor sám, nemohl by být aktivně zapojen do porodu a to jsme nechtěli.

Jana se tématu nadšeně zhostila a z plánu vytvořit malé “kapesní” DVD se začalo klubat profesionální dílo, které obsahuje rozhovor se mnou a s Liborem tak 14 dnů před porodem, jednu z posledních návštěv u porodní asistentky, zhruba 40 minutový průřez porodem samotným a rozhovor se mnou, Liborem a Vojtou asi 10 dní po porodu. A to vše podkresleno nádhernými fotografiemi.

Na euforii toho dne nikdy nezapomenu! Tolik měsíců příprav a teď konečne generálka! Velmi jsme se samozřejmě těšili na nového človíčka, ale v tuto chvíli hlavně na porod samotný.

Před půlnocí začaly pravidelné kontrakce a moje odhodlání snést u porodu další dva lidi (kameramanka, fotograf) bylo tatam. Pověřila jsem Libora, ať volá Janu, ze si od ní půjčíme kameru, ale oni ať v žádném přípedě nejezdí, že tu nikoho nechci.

Jana se však naštěsí nenechala zviklat a pravila, že už jsou na cestě a že tedy dorazí a uvidí se…Kolem druhé hodiny ranní přijela porodní asistentka, kameramanka i fotograf.

V tu chvíli jsem ja už byla tak hluboce pohroužená do sebe a soustředěna na porodní práci, že by mi bylo srdečne jednou, kdyby přijel třeba celý Barrandov.

Dostali instrukce, ze nesmějí rozsvěcet,světlo mě velmi rušilo a jinak byli tak diskrétní, že kdyby nebylo DVD a fotografii, pochybovala bych o jejich přítomnosti. Vůbec jsem je nevnímala a to byli po celou dobu porodu jen pár centimetrů ode mě!
Prozpívala jsem se tedy v jinak tichém přítmí našeho domova až do svítání, kdy se nám v 7:02 narodilo děťátko.

A tak se nám v září roku 2008 v poklidné atmosféře našeho půdního bytečku narodil syn Vojta a vzniklo krásné DVD Porod doma – možnost volby.

Aňa Vomáčková, Libor Ognar, Vojta Vomáčka

Krátkou ukázku je možné vidět níže (Youtube video), DVD samotné lze zakoupit u nás nebo v A centru 

( www.acentrum.eu ).